Tiếng Việt  |  English  |  中文

Tên sản phẩm : STAIN MÀU SBM

Mô tả Sản phẩm

Stain màu SBM là sản phẩm chất lương cao, tiện dụng cho mục đích tạo màu và bảo vệ sản phẩm gỗ ngoài trời. Sản phẩm được chế tạo từ dầu thực vật biến tính với nhựa Urathane và hỗn hợp Oxide Sắt.

  Chi tiết   

Tên sản phẩm : STAIN MÀU SP3010

Mô tả Sản phẩm

Stain màu chất lượng cao  tiện dụng để stain và bảo vệ đồ gỗ ngoài trời. Sản phẩm được chế tạo từ dầu thực vật biến tính với nhựa Urathane và hỗn hợp Oxide Sắt. Sử dụng Stain màu SP3010 làm tăng độ bền màu và bảo vệ sản phẩm dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời và thời tiết bên ngoài.

  Chi tiết