Tiếng Việt  |  中文
Chưa có sản phẩm nào

Tên sản phẩm : SƠN PAK

Mô tả Sản phẩm

Sơn PAK là loại sơn tổng hợp có chất lượng cao, tiện dụng. Sản phẩm sơn này có thể sử dụng cho mặt hàng đồ gỗ và kim loại.

  Chi tiết